Účetnictví on-line

Tato služba služba umožňuje klientům stálý přístup ke svému účetnictví. Může průběžně sledovat své závazky a pohledávky, majetek a výsledek hospodaření. Doklady se předávají elektronicky.

  • účetnictví on-line
  • on-line přístup klientů k jejich účetnictví
  • vzdálená bezpapírová komunikace
  • účetní supervize

reference